הודעת תנועה – אריאל – שינוי מסלול קבוע
החל מה-24.2.19 יחול שינוי מסלול קבוע לקו 275 באריאל והקו ייכנס לרחוב מוריה ב-2 כיווני הנסיעה.
קו 275 לנתניה:
ייסע במסלול המקורי עד רמת הגולן/ ירושלים/ מוריה, יעלה ברחוב מוריה עד מעלה הרחוב יבצע פרסה ויחזור חזרה לכיכר להמשך המסלול המקורי.
קו 275 לאריאל:
ייסע במסלול המקורי עד רמת הגולן/ ירושלים/ מוריה, יעלה ברחוב מוריה עד מעלה הרחוב יבצע פרסה ויחזור חזרה לכיכר להמשך המסלול המקורי.
תחנות חדשות (ל-2 הכיוונים)
60396 – מוריה/נווה שאנן
63425 – מוריה/יפה נוף
63097 – מוריה/נווה שאנן