הודעת תנועה – אריאל – שינוי מסלול זמני
מתאריך ה-14.10.18 ועד תאריך ה-21.10.18 ייסגר רחוב נווה שאנן באריאל לצורך עבודות תשתית.
אי לכך יחולו שינויים בקווי השירות לפי הפירוט הבא:
קו 1 לאונ'/לקניון וקווי תלמידים:
ייסעו במסלולים המקוריים עד שד' מוריה/נווה שאנן ימשיכו ישר ברחוב מוריה, יבצעו פרסה במעלה הרחוב וימשיכו במסלולים המקוריים (ללא כניסה לרחוב נווה שאנן)
תחנות מבוטלות:
61297 – נווה שאנן/בית אל
61298 – נווה שאנן/עיר דוד