לקוחות נכבדים.
החל מתאריך ה-14.1.18 תתווסף תחנת איסוף הורדה חדשה בצומת אלפי מנשה לקו 83.
תחנה חדשה:
61317 – צומת אלפי מנשה – איסוף והורדה