כרטיס חופשי חודשי מאפשר נסיעה חופשית בתחום אזור הנסיעה המצויין על הכרטיס במשך חודש ימים, החל מהראשון לחודש ועד היום האחרון בחודש. ניתן להשתמש בכרטיס עבור נסיעות בין הישובים המצויינים על גבי הכרטיס ועבור נסיעות עירוניות בתחומי הישובים המשויכים לכרטיס.

  • כרטיסי חופשי חודשי ברב-קו ניתן לטעון החל מה-24 לחודש ועד ל-23 לחודש בו ייעשה שימוש בכרטיס.
  • בנסיעה בקו שרות, מתחנה המצוייה בתוך האזור המצויין על הכרטיס, לתחנה שנמצאת מחוץ לאזור או להפך, יש לשלם את מחיר הנסיעה לקטע הדרך שבין התחנה הנמצאת מחוץ לאזור לבין התחנה הנמצאת בתחום באזור, הקרובה ביותר לגבול הכרטיס.