כרטיסיות הנחה לאוכלוסיות מיוחדות

חיילים ושוחרים
חייל/ת בשרות חובה או בשרות קבע במדים רשאי/ת לנסוע,ללא תשלום, בכל קווי השירות, למעט קווי השירות לאילת וממנה, עם הצגת תעודה מתאימה
בן/בת שירות לאומי
בן/ת שירות לאומי  עד קוד 4(כולל) חייבים בתשלום מלא עבור הנסיעה, בקווים אשר מחיר הנסיעה בהם הוא קוד 5 (כולל) ומעלה רשאי/ת לנסוע ללא תשלום, בהצגת תעודה מתאימה ותקפה (בול תקף על גבי התעודה).
קווי בני ברק: בן/ת שירות לאומי זכאים לנסיעה ללא תשלום בהצגת תעודה מתאימה ותקפה (בול על גבי התעודה)
חיילים/ות בשל"ת   עד קוד 5 (כולל) חייבים בתשלום מלא עבור הנסיעה, החל מקוד 6 ואילך הנסיעה היא בעלות של קוד5 . בהצגת תעודה מתאימה ותקפה.
(בול תוקף על גבי התעודה)
קווי בני ברק: חיילים/לות בשל"ת זכאים לנסיעה ללא תשלום בהצגת תעודה מתאימה ותקפה (בול על גבי התעודה)
סטודנטים

סטודנט הרוכש כרטיס סמסטריאלי או שנתי יהיה זכאי ל – 50% הנחה בכל אמצעי הכרטוס בכל קווי התחבורה למעט חופשי חודשי באמצעות כרטיס הרב קו .

סטודנט שלא הנפיק כרטיס סמסטריאלי או שנתי ורוצה להנות מהנחה ינפיק כרטיס רב קו ויזכה בהנחה בכרטיסיות בלבד בהתאם למחיר של כרטיסיות זכאי בכל האשכולות.

*עדכון הפרופיל יתבצע בעמדות הנפקה לאחר הצגת תעודות תואמות וכרטיס סטודנט ממכללות ואוניברסיטאות המוכרות ע"י משרד התחבורה.

עיוורים
עיוור בעל תעודת הנחה המופקת על ידי משרד העבודה והרווחה זכאי לנסיעה חופשית ללא מלווה בקווים או קטעים אשר מחיר הנסיעה בהם הוא עד קוד 7 (כולל).
  • בקווים או קטעים אשר מחיר הנסיעה בהם הוא קוד 8 ומעלה, זכאי העיוור להנחה של 50%
  • הנוסע המשמש כמלווה לעיוור ועולה עימו לאוטובוס זכאי להנחה כמו העיוור, רק בקטעים בהם מחיר הנסיעה הוא מקוד 8 ומעלה.
  • עיוור ללא מלווה זכאי להסיע איתו כלב ללא תשלום נוסף. מלווה לעיוור עם כלב, ישלם את מלוא מחיר הנסיעה.

תשלום עבור עגלת תינוק 
עדכון אודות אפשרויות וזכאויות התשלום לעגלת תינוק בהמשך להנחייה מתאריך 05/08/2009

1. עבור הסעת עגלת תינוק מקופלת לא יגבהה תשלום (בכל הקווים)
2. עבור הסעת עגלת תינוק שאינה מקופלת בנסיעה שמחירה מעל קוד 4, יש לגבות 50% ממחיר הכרטיס ללא הנחה ובלבד שהמחיר המתקבל לא יהיה נמוך מהמחיר של הקוד.
3. עבור עגלה שאינה מקופלת ובתוכה תינוק בנסיעה עד קו 4 , ניתן לשלם באמצעות
כרטיסיית נוער המגלמת 50% הנחה – החל מתאריך 01/08/11

מחירים לפי קודים:

1
2.90₪
2
4.80₪
3
6.60₪
4
7.20₪
5
8.60₪
6
8.60₪
7
11.80₪
8
11.80₪
9
13.50₪
10
13.50₪
11
16.30₪
12
16.30₪
52
4.80₪